Viac ako 9 rokov skúseností

Koncerty sú vytvorené ako doplnok k aktivitám škôl, ktoré sa už zrealizovali alebo podujatím, ktoré tieto témy na pôde školy otvorí. 

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe, pretože nám záleží na kvalite informácií a koncertov. Cítime obrovskú zodpovednosť za každé slovo, ktoré prezentujeme deťom povieme.  Koncerty máme pripravené pre žiakov základných aj stredných škôl. 

Výchovné koncerty sú zamerané na prevenciu sociálno patologických javov.  Sústreďujeme sa na posilňovanie dobra, aby sa neprejavovalo patologické. 


"OPRI SA O MŇA"  - koncert pre I.stupeň, trvanie cca 60 minút 

Hovoríme s deťmi na témy ako slušné správanie na koncerte, "čarovné slovíčka" prosím a ďakujem, dobrý deň a dovidenia. Zameriame sa na priateľstvo a vzťahy medzi deťmi, vlastnosti dobrého kamaráta, komunikáciu.  "Nerob inému to, čo sa nepáči tebe". Vysvetlíme si zodpovednosť a následky konania na téme klamstvo. Povieme si o ľuďoch, ktorí sa v živote nevzdali a dosiahli veľké úspechy, aby sme deti motivovali rozvíjať sa, učiť sa a dosahovať ciele. Veľmi dôležitá téma, ktorej sa dotkneme, je zmysluplné trávenie voľného času. Výchovu môžeme považovať za základnú časť primárnej prevencie pred negatívnymi dôsledkami nevhodného využívania voľného času. Voľný čas a jeho zmysluplné napĺňanie aktivitami v sebe skrýva veľký potenciál pre formovanie osobnosti detí a mládeže. Vhodné trávenie voľného času detí a mládeže je jednou z účinných foriem prevencie takých závažných problémov, ako je agresivita či rôzne druhy závislostí. Počas koncertu zaznejú piesne, ktoré pooddeľujú jednotlivé témy.

"DOTKNI SA HVIEZD" - koncert pre II.stupeň, trvanie cca 60 minút 

 Žiaci II. stupňa ZŠ sú vo veku, kedy si budujú priateľstvá aj na celý život. Zameriame sa teda na priateľstvo, komunikáciu a vzájomné vzťahy medzi deťmi. Zastavíme sa pri  téme šikany -"Nerob inému to, čo sa nepáči tebe"Zameriame pozornosť detí na úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí sa v živote nevzdali a preslávili sa na celom svete, aby sme žiakov motivovali rozvíjať sa, učiť sa a dosahovať ciele. Veľmi dôležitá téma, na ktorú sa zameriame, je zmysluplné trávenie voľného času. Voľný čas a jeho zmysluplné napĺňanie aktivitami v sebe skrýva veľký potenciál pre formovanie osobnosti detí a mládeže. Vhodné trávenie voľného času detí a mládeže je jednou z účinných foriem prevencie takých závažných problémov, ako je agresivita či rôzne druhy závislostí. Počas koncertu zaznejú piesne, ktoré oddelia  jednotlivé témy. Koncert je spracovaný interaktívne, žiakov sa pýtame a zapájame ich do priebehu koncertu.


Šikana a kyberšikana - STOP ŠIKANE ( stredné školy)

Výchovný koncert je jedným z celej palety nástrojov v rámci prevencie sociálno patologických javov. Sám o sebe ako jednorázová aktivita šikanu nevyrieši, dokáže však jedinečným spôsobom posmeliť deti a študentov k otvoreniu sa blízkemu. Každé dieťa je iné, jedno reaguje na psychológa, iný na prednášku polície a niekto na výchovný koncert. Denne za nami po koncertoch chodia študenti, že im náš koncert dodal odvahu riešiť svoju situáciu. 

Témou výchovného koncertu je šikana v jej najrôznejších podobách a našim cieľom je prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Naši účinkujúci si svojim priateľským vystupovaním dokážu získať dôveru publika a vysvetliť študentom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venujeme aj problematike tzv. kyberšikany. Táto jej forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa deje vo virtuálnom priestore. Táto zdanlivo neškodná zábava skrýva mnoho úskalí. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta budeme hovoriť žiakom aj z vlastnej skúsenosti.

Hudobno-výchovný koncert s názvom "Stop šikane" trvá cca 60 minút. Počas neho so žiakmi radi diskutujeme, dávame im priestor na otázky, aby sme si overili pochopenie a vnímanie danej témy. Naši účinkujúci majú za sebou už stovky úspešných výchovných koncertov a stretnutí so študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl na celom Slovensku.

  • Pre študentov SŠ, trvanie cca 60 min, cena 2 € ( možná kombinácia s kult. poukazmi)


Výchovné koncerty boli vypracované aj s použitím odborných materiálov :

Vytvorte si webové stránky zdarma!