Viac ako 9 rokov skúseností

Naše témy výchovných koncertov


Šikana. Každý o nej vie, no málokto o nej nehovorí. My áno.

Výchovný koncert je jedným z celej palety nástrojov v rámci prevencie sociálno patologických javov. Sám o sebe ako jednorázová aktivita šikanu nevyrieši, dokáže však jedinečným spôsobom posmeliť deti a študentov k otvoreniu sa blízkemu. Každé dieťa je iné, jedno reaguje na psychológa, iný na prednášku polície a niekto na výchovný koncert. Denne za nami po koncertoch chodia deti, že im náš koncert dodal odvahu riešiť svoju situáciu. 


Témou výchovného koncertu je šikana v jej najrôznejších podobách a našim cieľom je prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Naši účinkujúci si svojim priateľským vystupovaním dokážu získať dôveru publika a vysvetliť študentom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venujeme aj problematike tzv. kyberšikany. Táto jej forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa deje vo virtuálnom priestore. Táto zdanlivo neškodná zábava skrýva mnoho úskalí. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta budeme hovoriť žiakom aj z vlastnej skúsenosti.

Hudobno-výchovný koncert s názvom "Stop šikane" trvá cca 60 minút. Počas neho so žiakmi radi diskutujeme, dávame im priestor na otázky, aby sme si overili pochopenie a vnímanie danej témy. Z vlastnej skúsenosti vieme, že sa niektorí žiaci hanbia verejne hovoriť o svojich skúsenostiach so šikanou. Pretože chceme pomáhať a vykonávať prevenciu v tejto oblasti, budú mať študenti bezprostredne po koncerte priestor na osobný rozhovor s prednášajúcim. Naši účinkujúci majú za sebou už stovky úspešných výchovných koncertov a stretnutí so študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Koncert je pripravený v troch verziách:

  • Pre žiakov I. stupňa ZŠ, trvanie cca 60 min, cena 2 € ( možná kombinácia s kult. poukazmi)
  • Pre žiakov II. stupňa ZŠ, trvanie cca 60 min, cena 2 € ( možná kombinácia s kult. poukazmi)
  • Pre študentov SŠ, trvanie cca 60 min, cena 2 € ( možná kombinácia s kult. poukazmi)

Pre I.stupeň je koncert formou rozprávky a maňušiek, kde vlk je predátor nielen v kyber priestore a kozliatka zastupujú rôzne príklady správania sa.
https://youtu.be/xeI47JJT-yM - pieseň na záver koncertu pre I.stupeň

Pre II.stupeň je program vyskladaný z prípadových štúdií - formou prispôsobenou veku žiakov. Napríklad hovoríme o tom, aké následky môže mať šikana. Primárnym cieľom je prevencia. Hovoríme o príkladom šikany žiakov medzi sebou nielen vo fyzickej ale aj virtuálnej rovine. Dokonca aj voči pedagógom, na rôznych sociálnych sieťach, čo je naozaj smutné. 
https://youtu.be/nGPOfzu2Z_0  - záverečné zhrnutie pre II.stupeň + piesne  advent 2019

Takto to u nás vyzerá po koncerte : https://youtu.be/syAVAMltxYM

Pre Stredné školy koncert trvá 60 min, je zmesou hovoreného slova a piesní. Učíme sa u odborníkov z oblasti psychológie, polície atď., ktorí nám poskytujú prípadové štúdie i konkrétne riešenia. 


Výchovné koncerty boli vypracované aj s použitím odborných materiálov :