Viac ako 8 rokov skúseností

Naše témy výchovných koncertov


Šikana. Každý o nej vie, no málokto o nej nehovorí. My áno.

Témou výchovného koncertu je šikana v jej najrôznejších podobách a našim cieľom je prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Naši účinkujúci si svojim priateľským vystupovaním dokážu získať dôveru publika a vysvetliť študentom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venujeme aj problematike tzv. kyberšikany. Táto jej forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa deje vo virtuálnom priestore. Táto zdanlivo neškodná zábava skrýva mnoho úskalí. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta budeme hovoriť žiakom aj z vlastnej skúsenosti.

Hudobno-výchovný koncert s názvom "Stop šikane" trvá cca 60 minút. Počas neho so žiakmi radi diskutujeme, dávame im priestor na otázky, aby sme si overili pochopenie a vnímanie danej témy. Z vlastnej skúsenosti vieme, že sa niektorí žiaci hanbia verejne hovoriť o svojich skúsenostiach so šikanou. Pretože chceme pomáhať a vykonávať prevenciu v tejto oblasti, budú mať študenti bezprostredne po koncerte priestor na osobný rozhovor s prednášajúcim.Naši účinkujúci majú za sebou už stovky úspešných výchovných koncertov a stretnutí so študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Koncert je pripravený v troch verziách:

  • Pre žiakov I. stupňa ZŠ
  • Pre žiakov II. stupňa ZŠ
  • Pre študentov SŠ

Pre I.stupeň je koncert formou rozprávky a maňušiek, kde vlk je predátor nielen v kyber priestore a kozliatka zastupujú rôzne príklady správania sa.
https://ulozto.sk/live/!Gb4zVGyPKi0U/20190409-095714-mp4 - pieseň na záver 

Pre II.stupeň je program vyskladaný z prípadových štúdií - formou prispôsobenou veku žiakov. Napríklad hovoríme o tom, aké následky môže mať šikana. Primárnym cieľom je prevencia. Hovoríme o príkladom šikany žiakov medzi sebou nielen vo fyzickej ale aj virtuálnej rovine. Dokonca aj voči pedagógom, na rôznych sociálnych sieťach, čo je naozaj smutné. 
https://uloz.to/live/!6szI0MHO9e07/vid-20190409-105325-mp4 - hovorené slovo pre II. stupeň
https://ulozto.sk/live/!YwiJjl78p2X6/20190409-095128-mp4 - pieseň na záver koncertu

Pre Stredné školy koncert trvá 60 min, je zmesou hovoreného slova a piesní. Učíme sa u odborníkov z oblasti psychológie, polície atď., ktorí nám poskytujú prípadové štúdie i konkrétne riešenia.


Výchovné koncerty boli vypracované aj s použitím odborných materiálov :