Viac ako 10 rokov skúseností                                  Koncerty na šk. rok 2022/2023 pre základné a stredné školy   

Sme príjemcami kultúrnych poukazov

Koncerty trvajú cca 60 minút.

Koncerty pre stredné školy nájdete nižšie na stránke


 "OPRI SA O MŇA" 

- koncert pre I. stupeň - prevencia šikany a kyberšikany

Hovoríme s deťmi na témy ako slušné správanie, "čarovné slovíčka" prosím a ďakujem, dobrý deň a dovidenia. Zameriame sa na priateľstvo a vzťahy medzi deťmi, vlastnosti dobrého kamaráta, komunikáciu. "Nerob inému to, čo sa nepáči tebe". Veľmi dôležitá téma, ktorej sa dotkneme, je zmysluplné trávenie voľného času. Výchovu môžeme považovať za základnú časť primárnej prevencie pred negatívnymi dôsledkami nevhodného využívania voľného času. Vhodné trávenie voľného času detí a mládeže je jednou z účinných foriem prevencie takých závažných problémov, ako je agresivita či rôzne druhy závislostí. Počas koncertu zaznejú piesne, ktoré pooddeľujú jednotlivé témy.

"DOTKNI SA HVIEZD" 

- koncert pre II. stupeň, prevencia šikany a kyberšikany

Žiaci II. stupňa ZŠ sú vo veku, kedy si budujú priateľstvá aj na celý život. Zameriame sa teda na priateľstvo, komunikáciu a vzájomné vzťahy medzi žiakmi. Ťažiskovou témou koncertu je šikana a kyberšikana.  Veľmi dôležitá téma, na ktorú sa zameriame, je zmysluplné trávenie voľného času. Voľný čas a jeho zmysluplné napĺňanie aktivitami v sebe skrýva veľký potenciál pre formovanie osobnosti detí a mládeže. Vhodné trávenie voľného času detí a mládeže je jednou z účinných foriem prevencie takých závažných problémov, ako je agresivita či rôzne druhy závislostí. Počas koncertu zaznejú piesne, ktoré oddelia jednotlivé témy. Koncert je spracovaný interaktívne, žiakov sa pýtame a zapájame ich do priebehu koncertu.

"ZÁVISLOSŤ NIE JE COOL

- koncert pre II.stupeň ZŠ, koncert zameraný na prevenciu drog a alkohol

Výbornou správou je klesajúci trend užívateľov mäkkých drog a alkoholu medzi mladými ľuďmi. Tento výchovný koncert je zameraný na prevenciu závislosti na drogách a alkohole. Budeme spolu hovoriť o škodlivosti a následkoch užívania drog, cigariet a alkoholu. Vyzdvihneme zdravý životný štýl a zmysluplné trávenie voľného času, ktorý môžu zamerať na svoj rozvoj. Koncert je interaktívny, žiakov zapájame do diskusie. Jednotlivé bloky sú oddelené piesňami. 


KONCERTY PRE STREDNÉ ŠKOLY: 

"STOP ŠIKANE"

Témou výchovného koncertu je šikana v jej najrôznejších podobách a našim cieľom je prevencia pred takýmto správaním. Naši účinkujúci si svojim priateľským vystupovaním dokážu získať dôveru publika a vysvetliť študentom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venujeme aj problematike tzv. kyberšikany, ktorá má mnoho foriem. Táto jej forma je prevažujúcou formou šikany predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa deje vo virtuálnom priestore. Povieme si aj o trestno právnej zodpovednosti za takéto konanie a samozrejme možnostiach riešenia, ak je študent šikanovaný. Koncert je interaktívny, dĺžka trvania cca 60 min.

"POĎME SA ZACHRÁNIŤ" 

- prevencia závislostí na drogách a alkohole

Ako už napovedá nadpis, nosnou témou tohto koncertu je prevencia závislostí na drogách a alkohole. Počas nášho interaktívneho koncertu so žiakmi diskutujeme a hovoríme o následkoch úžívania návykových látok, ktoré sú nielen zdravotné, ale aj trestnoprávne a sociálno spoločenské. Pripomenieme zmysluplné trávenie voľného času a osobného rozvoja.  

Vytvorte si webové stránky zdarma!