Odohraté koncerty pre základné a stredné školy

Koncerty 2019

Takmer každý deň sa stretávame s niektorou zo základných alebo stredných škôl po celom Slovensku.

Tešíme sa na každé jedno stretnutie :)

Na mnoho škôl chodíme pravidelne a stali sa z nás priatelia. Koncerty máme ladené podľa obdobia v ktorom sa nachádzame- napr. Vianočne ladené piesne, deň detí, deň učiteľov a mnoho ďalších. 

2019

SOŠOaS pri SŠ, 03401 Ružomberok, Scota Viatora 8

Gymnázium J. Jesenského, 95701 Bánovce nad Bebravou, Radlinského 665/2

Základná škola * 90031 Stupava, Školská 2

Spojená škola, 97405 Banská Bystrica, Kremnička 10

Evanjelické gymnázium, 97401 Banská Bystrica, Skuteckého 5

Stredná odborná škola, 97411 Banská Bystrica, Pod Bánošom 80

Gymnázium J.G.T., 97400 Banská Bystrica, J.G.Tajovského 25

SPŠ J .M., 97518 Banská Bystrica, Hurbanova 6

SPŠ elektrotechnická, 84102 Bratislava-Dúbravka, Karola Adlera 5

Gymnázium, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Ladislava Sáru 1

SOŠ technická, 85102 Bratislava-Petržalka, Vranovská 4 

Základná škola s MŠ * 05940 Liptovská Teplička, Ul.Štefana Náhalku 396/10

Stredná odborná škola, 05921 Svit, Štefánikova 39

Základná škola * 94058 Nové Zámky, Mostná 3

Základná škola * 94057 Nové Zámky, Nábrežná 95

SOŠ hotel.služ. a obch., 94051 Nové Zámky, Zdravotnícka 3

Základná škola * 94701 Hurbanovo, Nám. Konkolyho-Thege 2

Základná škola * 97101 Prievidza, S. Chalupku 313/14

Základná škola s MŠ * 01841 Dubnica nad Váhom, Centrum II 87

Základná škola * 92001 Hlohovec, Koperníkova 24

Základná škola * 04023 Košice-Sídlisko KVP, Drábova 3

Základná škola * 09101 Stropkov, Mlynská 697/7

Základná škola * 97411 Banská Bystrica, Sitnianska 32

Základná škola * 02601 Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4

ďalšie koncerty ešte pribudnú :) 


ROK 2018

ZŠ,Moskovská 2, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, 05921 Svit, Štefánikova 39

Obchodná akadémia, 05801 Poprad, Murgašova 94

Základná škola * 96301 Krupina, Školská 10

Obchodná akadémia, 04001 Košice-Sever, Watsonova 61 

Gymnázium, 04149 Košice-Juh, Alejová 1

Gymnázium, 04223 Košice-Staré Mesto, Šrobárova 1

Gymnázium, 04001 Košice-Vyšné Opátske, Opatovská cesta 7

SPŠ stavebná a geodet., 04001 Košice-Staré Mesto, Lermontovova 1

SOŠ poľnoh. a služieb, 04012 Košice-Juh, Kukučínova 23

Str. zdravot. škola, 91792 Trnava, Daxnerova 6

SOŠ obchodu a služieb, 91854 Trnava, Lomonosovova 2797/6

Základná škola * 91701 Trnava, Jána Bottu 27

ZŠ Eduarda Schreibera * 02061 Lednické Rovne, Schreiberova 372

ZŠ s MŠ pri SŠ * 01305 Belá, Oslobodenia č. 165

Gymn. J. F.- Rimavského, 05401 Levoča, Kláštorská 37 

Spojená škola - Gym, 05819 Poprad, Dominika Tatarku 4666/7

Základná škola J.M.P. * 05901 Spišská Belá, Moskovská 20

Základná škola * 92207 Veľké Kostoľany, Školská 5

Gymnázium, 01401 Bytča, Štefánikova 219/4

Základná škola * 90046 Most pri Bratislave, Športová 470

Základná škola * 82107 Bratislava-Podunajské Bis, Podzáhradná 51

Základná škola * 04001 Košice-Sever, Tomášikova 31

Základná škola * 04012 Košice-Nad jazerom, Družicová 4

Zákl.šk. J.A.Komenského * 94501 Komárno, Komenského 3

Základná škola pri SŠ * 03861 Vrútky, M.R. Štefánika 1

Základná škola * 90101 Malacky, Gen. M. R. Štefánika 7

Gymnázium K. Štúra, 90001 Modra, Nám. slobody 5    

Základná škola A.S. * 96231 Sliač, Pionierska 348/9

Gymnázium J. Fándlyho, 92701 Šaľa, Školská 3

Základná škola * 03484 Liptovské Sliače, Školská ulica 927/2

Stredná odborná škola, 97251 Handlová, Lipová 8

Dopravná akadémia, 01008 Žilina, Rosinská cesta 2

SPŠ stavebná, 01001 Žilina, Veľká okružná 25

Gymnázium, 95050 Nitra, Párovská 1

Základná škola * 96001 Zvolen, M. Rázusa 1672/3

Základná škola * 82101 Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11

Spojená škola, 94075 Nové Zámky, Komárňanská 28

Základná škola * 93039 Zlaté Klasy, Hlavná 25

SOŠ elektrotechnická, 91701 Trnava, Sibírska 1

Základná škola s MŠ * 83103 Bratislava-Nové Mesto, Za kasárňou 2

Základná škola * 84101 Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2

Základná škola * 82107 Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14

Gymnázium, 01008 Žilina, Varšavská cesta 1

ZŠ 4. sednice Tatrína * 91621 Čachtice, Pionierska 351

Základná škola * 96922 Banská Štiavnica, P. Dobšinského 17

Základná škola s MŠ * 90026 Slovenský Grob, Školská 11

Základná škola * 04011 Košice-Sídlisko KVP, Jána Pavla II. 1

Základná škola * 06901 Snina, Komenského 2666/16

Základná škola * 84108 Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3

Základná škola * 94901 Nitra, Nábrežie mládeže 5

Základná škola * 97101 Prievidza, Energetikov 242/39

Základná škola * 97226 Nitrianske Rudno, Školská 492/15

Základná škola * 90101 Malacky, Záhorácka 95

Základná škola * 94901 Nitra, Topoľová 8

Stredná priem. škola SE, 94901 Nitra, Fraňa Kráľa 20

SOŠ stavebná, 95028 Nitra, Nábrežie mládeže 1

Základná škola s MŠ * 02957 Oravská Lesná, Oravská Lesná 299

SOŠ polytechnická, 02601 Dolný Kubín, Jelšavská 404

Obchodná akadémia, 02636 Dolný Kubín, Radlinského 1725/55

Stredná zdrav. škola, 02601 Dolný Kubín, M. Hattalu 2149

Základná škola * 94301 Štúrovo, Adyho 6

Základná škola * 09434 Bystré, Bystré 347

SOŠ masmed.a inf. št., 83414 Bratislava-Rača, Kadnárova 7

Stredná priemysel.škola, 03636 Martin, L. Novomeského 5/24

Základná škola * 02354 Turzovka, Bukovina 305

Základná škola * 04801 Rožňava, Zlatá 2

Stredná zdravot.škola, 04801 Rožňava, Námestie 1. mája č. 1

Gymnázium P. J.Šafárika, 04801 Rožňava, Akademika Hronca 1

Stredná odborná škola, 05562 Prakovce, Prakovce 282

Stredná priem. škola SE, 94901 Nitra, Fraňa Kráľa 20

Súkromná SOŠ ANIMUS, 94901 Nitra, Levická cesta 40

Základná škola * 94901 Nitra, Tulipánová 1

Základná škola * 05351 Kluknava, Kluknava 43

Základná škola * 91105 Trenčín, Veľkomoravská 12

SOŠ technická, 95301 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 22

SOŠ obchodu a služieb, 95301 Zlaté Moravce, Slov.národ.povstania 5

ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku * 91332 Dolná Súča, Dolná Súča 252

Základná škola * 94201 Šurany, Bernolákova 35

Obchodná akadémia, 94201 Šurany, Nám. hrdinov 7

SOŠ obchodu a služieb, 92101 Piešťany, Mojmírova 99/28

SOŠ technická, 92101 Piešťany, Nová 5245/9

Gymnázium, 90201 Pezinok, Senecká 2 

Základná škola * 90027 Bernolákovo, Komenského 3

   

Vytvorte si webové stránky zdarma!