To, čo robíme, má zmysel

Ďakujeme, tešíme sa naďalšie stretnutia:)

Mgr. Janka Jalčová, 

ZŠ, Krosnianska 2, Košice

Milá pani Sylvia,

nedá mi nevysloviť Vám vďaku ešte v dnešný deň. (6.11.2019) Vaši chalani sú úchvatní zabávači!

Spojili radosť, vaselosť a poučenie do jedného uzlíčka. Deti boli nadšené a učitelia tiež.

Upútali nás všetkých - malých aj veľkých . Zaspievali sme si, poučili sme sa a odišli sme s výbornou náladou. Ďaaakujeme veľmi pekne! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Ešte raz VĎAKA!!!

S pozdravom a prianím veľa tvorivých síl a nápadov pre naše deti Jalčová.

Mgr. Miriam Planková

ZŠ Viestova 1, Myjava

Dobrý večer,
pani Silvia, tak aspoň niekoľko záberov, aby ste videli, aká parádna atmosféra vládla v našej telocvični počas výchovného koncertu. Ešte raz ďakujeme za spoluprácu,
s pozdravom
Miriam Planková

Fotogaléria nad príspevkom↑


RNDr. Zuzana Chovanová

Gymnázium Párovská 1, Nitra

Dobrý deň!
Touto cestou by som sa Vám chcela pekne poďakovať za výchovný koncert Stop šikane, ktorý ste už druhý rok realizovali na pôde našej školy.
Tento koncert sa stal súčasťou úvodu do štúdia pre nových prvákov na našej škole.
Deťom aj kolegom sa veľmi páčil tak ako minulý rok.
Zároveň dúfam,že v našej tradícii budeme naďalej pokračovať.  

PhDr. Barbora Nogová

Naši žiaci prvého a druhého sa zúčastnili na koncertoch spoločnosti Phantasia, ktoré pre nás konferoval pán Marcel Dragúň. Odporúčam túto partiu, tak skvelé koncerty sme ešte nemali. Koncerty sú absolútne prispôsobené veku žiakov, plné interaktivity, dobrej nálady, poučných informácii. Tešíme sanaďalšie koncerty. Koncerty sme mali 14.2.1019.

Mgr. Hajmásyová

ZŠ, Hurbanovo

Škola absolvovala výchovný koncert o šikane a kyberšikane dňa 9.4.2019 pre I. aj II.stupeň.      S koncertom sme boli veľmi spokojní. Deti aj pedagógovia sa veľa naučili, aj si zaspievali. Fantatsický koncert.

Mgr. Katarína Rybárska

Školský špeciálny pedagóg, ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače

Dňa 26. 06. 2018 naša ZŠ zažila príjemný kultúrny zážitok v podobe hudobno-výchovného koncertu v podaní známeho speváka Roba Pappa, ktorý našim žiakom odovzdal veľa pozitívnych rád a podnetov na aktuálnu tému šikana a kyberšikana, kde tento negatívny jav je súčasným problémom dnešnej spoločnosti vyskytujúcej sa čoraz častejšie v rannom veku dieťaťa. Výchovný koncert bol príjemne poprepletaný krásnymi piesňami v podaní speváka, ktorý celej našej škole vytvoril príjemnú atmosféru. Aj touto cestou chceme poďakovať za príjemný a najmä podnetný kultúrny zážitok, ktorý sa žiakom uchoval do povedomia. Ďakujeme.

Mgr. Daniela Remenárová

Výchovná poradkyňa

Dobrý deň, 
na úvod by som sa Vám chcela poďakovať v mene našej základnej školy za oba výchovné koncerty (pre I. aj II. stupeň)  o Šikane a jej prevencii. Téma bola podaná veľmi príjemnou formou a prednášajúci zaujal svojím vystúpením nielen žiakov ale aj samotný pedagogický zbor. Zvlášť oceňujeme fakt, že prednášajúci hovoril o svojich vlastných skúsenostiach so šikanou, čo dodalo problematike presvedčivosť a autentickosť. 

Prajeme všetko dobré a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Ing. Magdaléna Zavacká

Zástupkyňa riad. školy
Obchodná akadémia Poprad 

Dobrý deň,
dňa 15. februára 2018 sa žiaci našej školy - Obchodnej akadémie Poprad - zúčastnili na Vašom hudobno-výchovnom koncerte v Poprade. S jeho aktuálnym obsahom, prevedením a úrovňou sme boli veľmi spokojní a koncert sa stretol s pozitívnou odozvou u žiakov aj pedagógov školy.
Prajem Vám veľa spokojných klientov a ostávam s pozdravom.

Mgr. Jana Pernišová

Zástupkyňa riaditeľa SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi

Dobrý deň,
chcem sa Vám v mene žiakov i učiteľov našej školy poďakovať za predstavenie Čo
o mne vieš. Naozaj sa málokedy stane, že predstavením sú nadšené obe tieto
skupiny súčasne.Udržať pozornosť žiakov nie je ľahké, ale účinkujícim sa to
podarilo vhodne zvoleným jazykom aj hudbou. Keď sa už zdalo, že pozornosť
ochabuje, nasledoval vtip "do vlastných radov". Klobúk dole a palec hore!!!
Každému vrelo odporúčam. 

Ing. Alena Okániková

Zástupca riaditeľa školy SPŠ, Veľká okružná 25, Žilina

Dobrý deň, chceme vyjadriť veľkú spokojnosť s priebehom výchovného koncertu s názvom "Čo o mne vieš ?", ktorý sa uskutočnil dňa 16.02.2017 v priestoroch Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline. Splnil naše očakávanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Ing. I. Andrejčák

Riaditeľ školy Spojená škola T. Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov

Dobrý deň pani Mgr. Žovincová,

chcem sa Vám poďakovať za realizáciu také formátu projektu - Kyberšikany, ktorý mal veľmi pozitívny ohlas medzi učiteľmi a najmä žiakmi našej školy. Záujem žiakov sa potvrdil aj tým,že sa aktívne zapájali počas projektu do diskúsie. V tejto vekovej kategórií žiakov je to v každom prípade veľmi potrebné odkomunikovať, lebo nie stále si uvedomujú aj negatívne možnosti sociálnych sieti.

Za akciu Vám v mene učiteľov,žiakov a rodičov veľmi krásne ďakujem.

Za seba chcem veriť,že aj v budúcnosti sa stretneme na podobne skvelých aktivitách organizovaných Vašim OZ Phantasia.

Mgr. Branková 

Učiteľka

Dobrý deň,
chcela by som sa Vám krásne poďakovať za Vaše vystúpenie na našej škole. Nikdy by ma nenapadlo, aké úskalia sa skrývajú za zdanlivo nenápadnou a bežnou záležitosťou akou je napríklad internet. Musím povedať, že málokedy žiaci našej SŠ ostanú prednášajúcim tak zaujatí a už vôbec aby daná téma zmenila ich myslenie. V mene celej SŠ Vám prajem s Vašim programom mnoho ďalších úspechov. 

Mgr. Laššák 

zástupca riaditeľa

Dobrý deň,
veľmi pekne Vám v mene pedagogického zboru i detí ďakujeme za Váš koncert resp. prednášku. Prednášajúci bol úchvatný a bolo jasne vidno, že vie o čom hovorí, zažil toho mnoho a hlavne nám povedal niečo o čom mnohí z nás ani len netušili. Zaujal aj skvelý spevácky prejav hudobníka, ktorý strhol svojim prejavom celé publikum. Budeme Vám držať palce vo Vašej záslužnej činnosti.
Do skorého videnia! 

Vytvorte si webové stránky zdarma!