Program pre základné školy počas júla a augusta 2020

LETNÁ ŠKOLA 2020


Programy zamerané na prevenciu sociálno patologických javov pre I.a II. stupeň

V sekcii výchovné koncerty nájdete podrobný popis oboch programov.

Deti získajú mnoho nových vedomostí a informácií

Pomôžeme vám otvoriť dvere poznania nových tém a zopakovanie tých dôležitých. 

Fantasticky sa spolu zabavíme, zaspievame si aj zatancujeme :)

Cena je 2 € /žiak alebo 2 kultúrne poukazy / žiak. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!