Nahé fotky na internet nepatria

03.05.2018

     Nástrahy internetu a online komunikácie na nás doliehajú čoraz viac a silnejšie. Jednou z nich je aj "únik" intímnych fotiek, či citlivých informácií, ktoré do nášho online sveta zadávame a nedbáme pritom na zadné dvierka. Žiaľ, ťažko si by sme si spomenuli na výchovný koncert, na ktorom by sme so študentami niečo podobné neriešili.
Stále viac sa potvrdzuje sa potvzduje mladá ale o to nebezpečnejšia pravda: "Čo sa raz dostane na internet, ostane to tam naveky"

Práve túto nástrahu čoraz častejšie rieši aj polícia. Preto neľutujte tých pár minút na prečítanie nasledovného článku:

SVOJE NAHÉ FOTKY SI NECHAJTE PRE SEBA

Aj policajti v Košickom kraji zaznamenali viacero prípadov podozrenia z vydierania, resp. podvodu s rovnakým alebo obdobným modus operandi. Spoločnými znakmi alebo prvkami je prvotný kontakt na sociálnych sieťach so sexuálnou tematikou, kde sú počas komunikácie vyžiadané fotografie intímneho charakteru s tým, že po zaslaní takýchto fotografií je poškodený telefonicky kontaktovaný neznámou osobou. Tá sa mu predstaví ako policajt, prípadne rodič alebo iná blízka osoba s odôvodnením, že zaslal fotografie erotického charakteru (intímnych partií) maloletej osobe a v danej veci bude podané trestné oznámenie.

Následne do deja vstupuje osoba vydávajúca sa za policajta, ktorá povie, že je na neho "podaná žaloba" kvôli výmene fotografií intímneho charakteru prostredníctvom sociálnej siete, resp. MMS-správ s neplnoletou osobou, pričom "policajt" poškodenému navrhne možnú dohodu s oznamovateľom. Predmetom dohody je stiahnutie žaloby za finančnú náhradu, ktorá má byť prevedená na poskytnuté bankové číslo účtu. A takýmto spôsobom prichádzajú o nemalé finančné čiastky ľudia, ktorí potencionálnemu podvodníkovi "naletia".

Polícia odporúča, aby ľudia v žiadnom prípade peniaze neznámym osobám nezasielali, neplatili a bez váhania kontaktovali políciu na známom bezplatnom čísle 158.

Pozrite si aj video: https://www.facebook.com/policiaslovakia/videos/1656013987762150/Zdroj: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/1691083400921875

Vytvorte si webové stránky zdarma!