ŠIKANA

ŠIKANA - "Stop šikane"

Šikana.
Každý o nej vie, no nik o nej nehovorí. My však áno a zažili sme ju na vlastnej koži.

Témou výchovného koncertu je šikana v jej najrôznejších podobách a našim cieľom je prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro.

Našim prednášajúcim je známy slovenský spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným z najpovolanejších. Sám jej tvrdosť totiž vo svojej mladosti zažil na vlastnej koži a dokázal jej čeliť.
Svojim priateľským vystupovaním si dokáže získať dôveru publika a vysvetliť študentom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

Hudobno-výchovný koncert s názvom "Stop šikane" trvá cca 60 minút. Počas neho so žiakmi radi diskutujeme, dávame im priestor na otázky, aby sme si overili pochopenie a vnímanie danej témy. Z vlastnej skúsenosti vieme, že sa niektorí žiaci hanbia verejne hovoriť o svojich skúsenostiach so šikanou. Pretože chceme pomáhať a vykonávať prevenciu v tejto oblasti, budú mať študenti bezprostredne po koncerte priestor na osobný rozhovor s prednášajúcim.

Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venujeme aj problematike tzv. kyberšikany. Táto jej forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa stáva závislou od moderných technológií počnúc mobilnými telefónmi až po sociálne siete.
Avšak aj táto zdanlivo neškodná zábava skrýva mnoho úskalí. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta bude Robo hovoriť žiakom taktiež z vlastnej skúsenosti.Výchovný koncert je popretkávaný piesňami v podaní Roba Pappa.

Koncert je pripravený v troch verziách:

  • Pre žiakov I. stupňa ZŠ
  • Pre žiakov II. stupňa ZŠ
  • Pre študentov SŠ

Vytvorte si webové stránky zdarma!