Naše poslanie

Základným poslaním nášho občianskeho združenia je systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou. Primárnou činnosťou je organizovanie kultúrnych, kultúrno-edukačných a voľno-časových aktivít v súlade so vzdelávacím procesom. Komplexne organizujeme a realizujeme aktivity pre deti a mládež, ktorými prispievame k rozvoju vzdelanosti, ľudskosti a tolerancie. Pri napĺňaní poslania o.z. Phantasia sa zameriavame hlavne na realizáciu hudobno-výchovných koncertov s témami ako Nástrahy, riziká a nebezpečenstvá sociálnych sietí a moderných technológií, Ochrana osobných údajov, Prevencia kriminality, Šikana, Kyberšikana, Tolerancia a úcta v medziľudských vzťahoch.                    Naši súčasní účinkujúci:

 Mgr. Marcel Dragúň  
Hudobnú zložku a hovorené slovo má pod palcom spevák Marcel Dragúň. Marcel má za sebou stovky živých vystúpení a je známy zo spolupráce s Cigánskymi diablami, kde hrá hlavnú rolu v muzikály Prekliatie. 

Okrem výborného hlasu sa jeho prejav vyznačuje v skvelej komunikácii s publikom a v našom programe spieva okrem vlastnej tvorby aj piesne prevzaté v sebe vlastnom prevedení. Marcel s nami spolupracuje už dlhé roky a dlhoročné skúsenosti z výchovných koncertov pretavuje do nezabudnuteľného zážitku:)